Rodzaje umów

2018-04-17 10:38
Kodeks pracy informuje nas o różnych rodzajach umów, takich jak: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony i umowa na czas wykonywania określonej pracy. Natomiast Kodeks Cywilny o umowie o dzieło jak i umowie zlecenie. W tym artykule skupimy się na umowie o pracę, umowie zlecenie i umowie o dzieło.

Zapoznając się z treścią podpisywanej umowy, dowiadujemy się o obowiązkach, jak i  prawach obu stron umowy. Przede wszystkim musimy pilnować, aby umowa została zawarta pisemnie, ponieważ jest dokumentem uznawanym za formalny. Jednak, gdy umowa została zawarta w formie ustnej, obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie ustalenia w formie pisemnej wraz z podaniem rodzaju  umowy i jej warunkami do 7 dni od dnia zawarcia umowy.


Warto jednak wiedzieć jakie są podstawowe elementy, które musi posiadać każda umowa o pracę. Przede wszystkim, jaki jest rodzaj pracy oraz jakie zajmujemy stanowisko. Wyznaczone jest miejsce pracy, które może przyjąć formę delegacji. Wynagrodzenie wprost proporcjonalne do zajmowanego stanowiska, kompetencji. Data rozpoczęcia pracy, jak i wymiar godzinowy czasu pracy, czyli liczba godzin do spełnienia w danym przedziale czasowym. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na przepis związany z limitem umowy na czas określony. Umowa na zlecenie nie powinna przekraczać 33 miesięcy lub trzech umów. Gdy termin upłynie to z dniem następnym lub w momencie podpisania czwartej umowy pracownik jest uważany za osobę zatrudnioną na czas nieokreślony.


Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Strony umowy

Pracodawca/pracownik

Zleceniodawca/zleceniobiorca

Zamawiający/wykonujący

Przedmiot umowy

Polega na świadczeniu pracy

Polega na świadczeniu usługi. Umowa starannego działania

Polega na wykonaniu określonego dzieła

Miejsce wykonywania

Miejsce określone przez pracodawcę

Dowolne miejsce

Dowolne miejsce

Wykonanie

Osobiście

Osobiście/ osoba trzecia

Osobiście

Odpowiedzialność

Na zasadach ogólnych

art. 471 kc

Za brak należytej staranności, a nie za wynik. Ryzyko nieosiągnięcia rezultatu obciąża Zleceniodawcę

Rękojmia za wady dzieła

Wynagrodzenie

Odpłatne zgodnie z ilością, jakością i rodzajem wykonywanej pracy. Nie zależy od wyniku finansowego

Odpłatne/nieodpłatne

Odpłatne - wynagradza się rezultat, dzieło

Płatny urlop

tak

staż <10lat - 20 dni

staż >10lat - 26 dni

nie

nie

Składki ZUS

tak

Tak/nie

nie

Zwolnienia lekarskie płatne

tak

Tak gdy zleceniobiorca odprowadza składkę chorobową min 90 dni

nie

Okres wypowiedzenia

Tak, gdy przewidziany w umowie/ nie gdy umowa na czas krótszy niż 6 miesięcy

Nie, umowa może być wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym

Nie, umowa może być wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym

Okres pracy

Okres zatrudnienia zalicza się do stażu pracy

Okres zatrudnienia nie zalicza się do stażu pracy

Okres zatrudnienia nie zalicza się do stażu pracy

Z kim zawierana

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna/osoba prawna

Osoba fizyczna/osoba prawna

Podstawa prawna

Kodeks pracy

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

Spory

Spory wynikające ze stosunku pracy rozwiązywane są przed sądem pracy

Spory wynikające z umowy zlecenia rozwiązywane są przed sądem cywilnym

Spory wynikające z umowy o dzieło rozwiązywane są przed sądem cywilnymW takim razie, która z umów jest najbardziej opłacalna dla studenta?

To zależy od priorytetów, jakie obierze sobie student. Dla studenta, który ceni sobie elastyczne godziny pracy, możliwość szybkiego wypowiedzenia umowy oraz zarobki nie pomniejszone z tytułu opłat do ZUS, najlepszą alternatywą będzie umowa zlecenia. Jednak jeżeli student pragnie już w czasie studiów zadbać o swoją emerytalną przyszłość oraz zależy mu na gwarancji stałego zatrudnienia to lepiej, aby wybrał umowę o pracę.


autor: Kinga Ejsymont oraz Karolina SikoraTa strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.