{ praktyki absolwenckie/studenckie }

2324 praktyki absolwenckie/studenckie

Bezpłatne praktyki absolwenckie/studenckie

w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznym

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk dla 1 osoby w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznym w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu.

Miejsce odbywania praktyk:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty,

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań 

 

Okres trwania praktyk: minimum 15 dni – maksimum 3 miesiące (3 lipca – 29 września)

Wymiar praktyk: do uzgodnienia

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

 • Rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących
 • Przygotowanie korespondencji do wysyłki
 • Obsługa interesantów
 • Skanowanie i kserowanie pism i dokumentów,
 • Prowadzenie czynności związanej z administrowaniem budynkami mieszkalnymi
 • Wystawianie faktur, not księgowych
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu.

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

 • CV,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Po zakończeniu praktyk zostanie wystawione zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w Biurze Podawczym, pok. nr 1 do 31 maja 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznym w Zarządzie Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8567 724.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Miejscowość: 
Poznań

Forma zatrudnienia: 
Praktyka

Branża: 
Administracja publiczna

środa, Maj 31, 2017

Aktualności

Spotkania „Rekrutujemy niebanalnie z...” odbywają się przez cały rok akademicki. Podczas spotkań z wybranymi pracodawcami rozmawiamy o rozwijaniu...
Wirtualne Targi Pracy realizowane za pośrednictwem strony PRACA.CDV.PL, które odbywaja się cyklicznie dwa razy w roku akademickim (listopad...